derfflinger - modelships/modely lodí

Stránky lodního modeláře
Přejít na obsah
                          "Flauta "Derfflinger"
Další model , který začínám stavět, je flauta "Derfflinger", postavená v roce 1675. Je zajímavá hlavně rozdílnou konstrukcí. Oproti lodím s plochým spodním zrcadlem mají flauty kulatou záď a velmi úzké horní zrcadlo a také široký trup. Jako počátek stavby těchto lodí se uvádí rok 1595.
V Německu byla první flauta postavena v roce 1618 v Lübecku a poslední v roce 1780.
V roce 1972 jsem koupil německy psanou knihu "Risse von Schiffen des 16. und 17. Jahrhunderts", která kromě jiných obsahovala i tyto plány. Plány jsem nechal naskenovat a pomocí CAD programu si je upravil na požadované měřítko 1:48.
Rozkreslil jsem jednotlivá žebra včetně přesného umístění otěrových lišt pro snadnější následné lepení těchto, a spodní část žeber až po první otěrovou lištu jsem ještě zeslabil pro první podkladové  plaňkování. Jednotlivá žebra a vnitřní kýl, který nebude vidět jsem si vytiskl na samolepící papíry A4 a nalepil je na 8mm překližku.
Po vyřezání jednotlivých dílů jsem ještě vypiloval otvory pro výztužné smrkové hranolky a vše slepil epoxydovým lepidlem tak, aby kostra trupu byla maximálně pevná.

Ve spodní části trupu až po první otěrovou lištu jsem pro první plaňkování použil lišty 2 x 6mm z lipového dřeva, které se dobře opracovává. Na bocích jsem podkladové plaňky vypustil. Druhé plaňkování  bude z třešňového dřeva 1.9 x 5 a 1.9 x 6mm. Otěrové lišty budou z ořechového dřeva, které je tmavě hnědé a po napuštění voskem bude kontrastní vůči načervenalé třešně.
Po opracování podkladové vrstvy planěk jsem si nařezal materiál pro druhé plaňkování. Použil jsem třešňové dřevo, a po nařezání dostatečného množství lišt jsem nakrátil jednotlivé plaňky na délku odpovídající šesti metrům ve skutečnosti. Podle plánu jsem nakreslil na trup jednotlivá žebra a vyznačil rozmístění spojů jednotlivých planěk. Lepení jsem začal pod první otěrovou lištou dolů ke kýlu střídavě pravou a levou stranu. Po nalepení několika řad jsem pokračoval střídavě i od kýlu. Po vlepení poslední plaňky
jsem trup obrousil na nečisto, nakreslil tužkou jednotlivá žebra a začal jsem vrtat otvory pro kolíky, které ve skutečnosti fixovaly plaňky k žebrům. Zvolil jsem průměr vrtání 0,8 mm, což odpovídá 3,8 cm ve skutečnosti. Kolíky jsou z bambusu, který se dobře štípe a opracovává na tak malý průměr a je kontrastní vůči třešňové obšívce.
Dokončil jsem kolíkování hotového plaňkování, vyřezal viditelné části kýlu a osadil je na místo. Pro snadnější lepení otěrových lišt a planěk mezi nimi jsem doplnil žebra kostry do širokých mezer. Otěrové lišty dělám z ořechu, který je barevně odlišný od třešně. Barvy budu používat minimálně, využiji přírodních odstínů jenotlivých materiálů. V konečné fázi budu trup natírat pouze tekutým voskem.
Vyřezal jsem první střílny šestiliberních děl na spodní palubě, vlepil vnitřní rámy střílen odpovídající síle stěny, nalepil spodní palubu a celý vnitřní prostor jsem vybarvil černě. Na spodní palubu jsem nalepil lafety děl a vlastní děla na ně umístím až někdy v poslední fázi stavby.
Pokračují práce na plaňkování, dostal jsem se do míst, kde horní části boků jsou plaňkovány stylem "Klinker", používaným Wikingy, severoevropskými národy ve středověku a dodnes při stavbě člunů. Nakreslil jsem a vyřezal otvory střílen pro děla na hlavní palubě, vyrobil rámečky odpovídající síle stěn a vlepil do otvorů střílen. Nařezal jsem lišty na palubu z hruškového dřeva, jejich hrany jsem natřel černou barvou pro imitaci těsnění palubních fošen, které bylo z konopného provazce a téru. Odtoková lišta je profilovaná a je z třešňového dřeva. Čelní stěna přední nástavby vyztužená ozdobnými trámci - trámce jsou z ebenu a stěna z hlavní paluby do přední nástavby, včetně dveří.
Po delší době zase o kousek dál - vyrobil jsem další stěnu s dveřmi, navrtal a kolíkoval zbytek vnějšího trupu,vyrobil a osadil lavice pro "Dead Eyes", trup dostal první vrstvu nátěru a vyřezal jsem další ozdoby z ebenu.
Vysoustružil jsem děla a vyřešil povrchovou úpravu tak, aby byl stejný barevný odstín všech kovových částí. Zhotovené díly - děla nebo očka nebo kotvy - jsou vyrobeny z různých materiálů (mosaz, měď, stříbro při pájení) a proto reagují různě na aplikaci patiny a tím pádem nejsou barevně stejné. Dal jsem dohromady galvanické pokovování a každou část teď napřed pomědím a potom patinuji a mám jistotu, že patina bude na každém dílu stejná. Podrobnější postup pokovení a patinování jsem popsal v článku na stránkách
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?cisloclanku=2009030015
Děla jsou usazena v podpalubí, další paluba zadní nástavby včetně schodů na hlavní palubu, další přepážka do horní části zadní nástavby včetně dveří a poslední paluba. Začínám vyrábět zábradlí na bocích lodi.
Zábradlí je dokončené, nainstalované kolíkové lavice, knechty a "gratings".   Člun a ozdoby zádi, dokončení přídě, kormidlo včetně zavěšení a "DeadEyes".
Kompletní dokončení trupu se všemi detaily, vyrobeny všechny části stěžňů, dvě děla na horní palubě,  poklopy střílen, skříňka s kompasem na stanovišti kormidelníka a vesla do člunu. Nastane příprava na lanoví - stáčení jednotlivých průměrů podle umístění každého lana a výroba kladek.
Vyrobil jsem definitivní stojan, na který je model přišroubovaný. Nastalo nekonečné vázání provazových  žebřů a instalace veškerého pevného
lanoví. Dokončení všech úvazníků, ušití plachet, výroba ráhen a následně našití plachet na ně včetně osazení všech kladek, tak aby montáž ráhen na stěžně byla co nejjednodušší. Postuné zavěšování jednotlivých ráhen s plachtami a jako poslední namalování vlajek.
A jeden a půl roku trvající práce je u konce.
S modelem jsem se zúčastnil v roce 2010 mistrovství republiky v Mariánských Lázních, kde Derfflinger získal stříbrnou medaili, v roce 2011 na mistrovství republiky ve Vysokém Mýtě taktéž stříbrnou a po různých úpravách jako nové vlajky, doplnění smotků lan v koších stěžňů, vyvázání raksů podle skutečnosti atd. (viz foto), na mistrovství evropy, kde rozhodčí zařadili Derfflinfera do kategorie nebarvených modelů, získal zlatou medaili.
Návrat na obsah