la salamandre - modelships/modely lodí

Stránky lodního modeláře
Přejít na obsah
Bomb Ketch Le Salamandre

Model  francouzského typu bombardovací lodě podle plánů J.Boudriota jsem začal stavět začátkem května 2010. Rozhodl jsem se, že tento model budu stavět částečně otevřený tak, aby byly vidět i vestavby všech přepážek uvnitř lodi.
Začal jsem vyřezáním jednotlivých dílů kýlu, které jsem následně slepil dohromady. Vyrobil jsem pomocný rám, ve kterém jsem usazoval jednotlivá žebra přesně na jejich místa. Jednotlivá žebra jsou skládaná ze segmentů a každé žebro se skládá ze dvou částí složených segmentů. Pomocný rám udržuje žebra v přesných polohách a drží kostru tak aby nedocházelo ke zkroucení.
Před usazením vnitřní části kýlu jsem umístil dvě kovové matice pro konečné uchycení hotového modelu do stojanu tak, aby nebyly vidět a začal jsem s vnitřní obšívkou. Kostra trupu je pevně usazená v pomocném stojanu a přes spodní desku přitažená dvěma šrouby. Kostra je tak dostatečně zafixovaná proti kroucení do té doby, než bude hotová aspoň část vnější obšívky pro zpevnění. Oděrové lišty jsou z ebenu. Eben bude všude tam, kde na skutečné lodi byl černý nátěr.
Dokončení vnější obšívky a zaříznutí přesahů jednotlivých žeber, včetně zakolíkování planěk, výroba vnitřní vestavby v podpalubí - prostor v přídi pro kotevní lana se skladem lodního lékaře a plachetního mistra. Přístup do tohoto prostoru je průlezem se svislým trámem se zářezy před minometnou jámou. Bednění pro minomety je uložené na soustavě trámů. Dále je patka hlavního stěžně s prostorem pro vodní pumpy a hlavní skladový prostor s balastem z kamenů a dvěma řadami sudů s vodou a vínem uložené na vrsvě dřevěných latí. Za dvojitou přepážkou je výdejní prostor se sklady lodního hospodáře a kapitánův sklad. Pod nimi je úložiště minometných 12-ti palcových šrapnelů.
Další prostor je od výdejního oddělený dveřmi a nachází se zde sklad potravin. Pod tímto prostorem, přístupný průlezem v podlaze je sklad střelného prachu uloženého v sudech a kóje pro uložení již naplněných prachových kartuší. Poslední prostor až v zádi je užívaný střelmistrem.
 Dobře je vidět složitá konstrukce nosných trámů dělové paluby, vyztužená svislými koleny do boků lodi.
Na nosné trámy jsou položeny palubní fošny, paluba je osazena průlezy do podpalubí a provedena obšívka vnitřních stěn až po trám pro usazení palubních nosníků horní paluby. V přední části je usazena konstrukce pro usazení čelenu, kombinovaná s trámcem zajištění kotevních lan. Provedeno kolíkování hlavní paluby, usazeny nosné trámy přední nástavbové paluby i se stěnou do oblouku, která byla takto konstruovaná pro co nějvětší eliminování tlakové vlny po výstřelu minometu. Stěna je dvojitá pro větší pevnost.
Uzavřel jsem přední nástavbu, okoval průlez do přední nástavby, vnitřní obloukovou stěnu, boční stěny, průlez s otvory pro kotevní lana a osadil odvětrávací komínek lodní kuchyně. Vyrobil jsem všechna děla a usadil je na místa, protože bych se do toho prostoru později už nedostal.
Jednotlivé nosné trámy horní paluby jsou vyrobené, opracovaná a usazená výztužná kolena jsou jen v přední části horní paluby, zatím co v zadní části, kde byla kapitánova kajuta jsou místo kolen zesílené podelné trámy. Zadní část dělové paluby oddělovala od ostatního prostoru demontovatelná dřevěná příčka s dveřmi. Tento prostor byl následně ještě rozdělen zhruba v polovině plátěnými panely, za nimiž byla kajuta obývaná společně kapitánem a prvním důstojníkem. Před ní bylo místo pro lodní důstojníky.
Po osazení "waterways" a palubních planěk (ve střední části zesílených) jsem část paluby na levoboku vynechal pro lepší pohled na usazená děla a ostatní vybavení dělové paluby.
Vyrobený a usazený dvojitý kotevní vrátek - spodní část na dělové palubě a horní část na horní palubě. Pokud se používala i spodní část, bylo nutné odstranit středové sloupky, které podepíraly nosníky horní paluby tak, aby mohla být nasazena ráhna vrátku. Dále jsou vyrobeny čtyři vodní pumpy, které byly usazeny kolem hlavního stěžně. Kryté schodiště na horní palubu mělo část sřechy odklápěcí pro snadnější průchod.
Zábradlí horní paluby sloužilo i jako úvazníky. Pro snadný přístup na horní palubu ze středního prostoru sloužily dva přenosné žebříky. V zadní části horní paluby byly ještě dvě nízké kajuty pro důstojníky, za kajutou na levoboku byl důstojnický záchod. Mužstvo chodilo na příď. Kormidlo procházelo zadní částí paluby a ovládané bylo pákou vsazenou do horní části. Pod spodkem kormidla byla na kýlu upevněna železná ostruha, pro ochranu před zachycením a následným vytržením kormidla ponořeným lanem.
Na bocích jsou venkovní schůdky a svislé trámce, které sloužily k ochraně před vlnami. Ve střední části byly výsuvné kazety, které se musely při střelbě z hmoždířů odstranit pro co největší uvolnění prostoru tlakové vlně při výstřelu. Boky byly také okovány železnými pásy pro větší pevnost. Na přídi je nainstalované zábradlí, které má kovové sloupky a do nich vsazenou desku.
Přesunul jsem se na příď a začal vyrábět kloun včetně jeho výztuh a okrasných řezeb. Okrasné díly jsou vyrobeny ze zimostrázu.
Postupně jsem vyrobil lavici s prostorem pro ruční zbraně, kompasnice, poklopy střílen, hmoždíře včetně uložení, lehkou konstrukci přísřešku pro kormidelníka, úponové lavice včetně ukotvení spodních "dead eyes", do přední části podpalubí jsem umístil kotevní lana, dokončil jsem všechny ozdoby a lucernu na zádi.
Následující foto je z mistrovství republiky ve Vysokém Mýtě a druhé je z mistrovství evropy v Italské LaSpezii.

Po návratu z Itálie jsem začal s výrobou stěžňů, ráhen a stáčení jednotlivých lan. K tomu účelu jsem zdokonalil mechanizmus na stáčení a vyrobil mechanizmus na oplétání. Blíže k těmto přístrojům v sekci nástroje.

Protože mě došly nitě, přerušil jsem lanoví a vyrobil jsem oba čluny, které byly součástí vybavení lodě. Velký člun měl klasickou obšívku a šalupa měla obšívku klinker. Součástí výstroje člunů byly kromě vesel i stěžně.
Dokončeno pevné lanoví, zavěšena všechna ráhna, instalace pohyblivého lanoví, umístění pěti kotev na svá místa a upevnění kotevních lan. Salamander je dokončený a za měsíc bude soutěžit na celostátní soutěži céček v Dolní Lutyni.
22. - 30. srpna 2012 proběhlo mistrovství světa sekce "C" v Chorvatsku a Salamander tam získal zlatou medaili.
Návrat na obsah