modelships/modely lodí

Stránky lodního modeláře
Přejít na obsah
Můj celoživotní koníček

Modely lodí mne zajímaly už od mládí, protože v jídelně na obrovském příborníku trůnil model válečné plachetnice "Victoria", kterou můj otec postavil někdy ve třicátých letech minulého století.
Model sice není podle nějaké skutečné lodi, nicméně mne zaujal natolik, že jsem začal s jednoduchými modely už jako dítě školou povinné. Začátky byly samozřejmě těžké a tak se žádné pokusy z té doby nedochovaly, protože podle mne asi za moc nestály.
První velký model byla Kolumbova "Santa Maria", na kterou mě otec koupil plány. Byly to plány české a až později jsem zjistil, že byly dost zjednodušené. Ale plachetnici jsem úspěšně dokončil (podotýkám, že loď jsem stavěl z materiálú dostupných v té době a stavebnice tehdy žádné nebyly) a začal jsem se ohlížet po nějakých dalších plánech.
Objevil jsem v knihkupectví staré německé plány z roku 1937 na braniborskou fregatu "Berlin", postavenou v roce 1674. Plány byly v měřítku 1:48, což považuji za optimální velikost na ruční výrobu všech detailů. V té době jsem už vlastnil veškerou tehdy dostupnou literaturu o modelech historických plachetnic. Fascinuje mne období šestnáctého a sedmnáctého století. Tuto dobu považuji za éru nejkrásnějších lodí, jaké se kdy plavily po světových mořích. Stavba modelu fregaty se protáhla na neuvěřitelných pětatřicet let, což zapříčinilo dílem pracovní vytížení, dílem nedostatek vhodného prostoru pro modelaření a dílem absence modelářského soustruhu. Na lodi chyběla děla, ráhna a plachtoví.
Po Novém roce se na mne konečně usmálo štěstí a syn se rozhodl vylétnout z rodného hnízda a tak jsem zíkal kýžený prostor pro nerušenou práci. Pořídil jsem si modelářský soustruh (ten jediný mě chyběl do kompletního vybavení) a v současné době je fregata dokončena. Loď dostala definitivní stojan a vyrobil jsem vitrinu, která ji bude chránit před prachem.
V roce 1985 se objevila na trhu česká stavebnice švédské královské lodi "Vasa", já neodolal a i ve stísněných podmínkách jsem postavil kompletní loď včetně pevného lanoví a ta teď čeká také na oplachtění a celkové dokončení, i když tento typ stavebnice zrovna není to pravé, protože obsahuje některé díly z plastu a to já moc neuznávám. Jsem zastáncem přírodních materiálů a ruční práce a ne nějakých plastových odlitků.
Při svých cestách jsem narazil ve Vídni v modelářském obchůdku na model královské lodi "Sovereign of the Seas", postavený ze stavebnice italské firmy. Učaroval mě natolik, že jsem si koupil kompletní plány a začal jsem snít, jak ji jednou postavím. Po pár letech jsme se vypravili na dovolenou do severní Itálie a tak jsem naplánoval trasu přes městečko, kde sídlí dotyčná firma a zakoupil jsem nezbytné ozdoby tak, aby se daly zhotovit formy a příslušné počty pak odlít. Po návratu jsem postavil trup, odlil všechny ozdoby, odlévám děla a loď se konečně v dohledné době dostane na řadu. Ještě před ní prochází celkovou rekonstrukcí "Santa Maria"
Návrat na obsah