l'aurore - modelships/modely lodí

Stránky lodního modeláře
Přejít na obsah
L'Aurore Negrier 1784 - otrokářská loď
Současně s dokončováním Salamandra jsem se začal rozhodovat , jaký další model začnu vyrábět a volba padla na Negrier L'Aurore od J. Boudriota.
Opět zůstávám u měřítka 1:48, což znamenalo zmenšení výkresů, protože
originály jsou v měřítku 1:36. Model bude po dokončení nepatrně větší než Salamander a je to obchodní loď  postavená přímo pro transport černochů z Afriky. Začal jsem vytvořením montážního rámu, ve kterém budu usazovat na kýl jednotlivá žebra. Vyrobil jsem kýl včetně předního a zadního vazu, příď složenou s klínových žeber a záďovou konstrukci. Žeber je celkem 45.
Vyrobena všechna žebra, postupně vlepená do kýlu a vsazeny distanční klíny mezi jednotlivá žebra ve spodní části. Podle výkresu vyrobené nosné trámce paluby a vyfrézování jednotlivých zářezů pro nosníky paluby. Z vnější části nalepeny spodní otěrové lišty pro zpevnění kostry a následné vyřezání průhledů do podpalubí.
Vlepeno vnitřní vyztužení kýlu a vnitřní obšívka. Vyřezány a vyfrézovány nosníky paluby včetně výztužných kolen, jednotlivé podpěrné sloupky a šachta hlavního stěžně s klíny pro jeho usazení. Usazeny "waterways", včetně zesílených částí paluby a palubních planěk s následným zakolíkováním.
Do hotového prostoru jsem nainstaloval část sudů pro znázornění vyplnění podpalubí. Tento prostor byl celý zarovnaný sudy na vodu, protože pro pro 650 přepravovaných otroků a 45 mužů posádky bylo potřeba značné množství pitné vody. Poslední fotka je ze začátku práce na vnější obšívce trupu.
V zápalu práce zapomínám na vkládání dalších fotek. Práce zase trošku pokročily - je skoro hotové vnější oplaňkování, včetně kolíkování planěk a také jsem víc otevřel kostru trupu tak, aby bylo vidět i na další palubu, kde byli přepravovaní otroci a tak byla k tomu i upravena vestavba.
Vyrobil jsem palubní nosníky a výztužná kolena jsem musel již nyní vlepit na místa, protože budou částečně překryta vestavěnými palandami pro umístění otroků na patro.
Postupně přibývají vestavby - palandy, skladovací prostory, lemování průlezů včetně poklopů a podpěrné sloupky palubních nosníků.
Tak zase pár fotek - dokončená vestavba paluby pro otroky, kde je umístěno i vedení pro ovládání kormidla, položení hlavní paluby, kotevní úvazník, zábrana proti rozlití vody, protečené kotevními průvlaky, v zadní části potom ozdobné obložení velké kajuty, okna jednotlivých kabin důstojníků, následně zabudování kajut, dřevěné palubní rošty, zábradlí kolem schodiště, vybavení hlavní kajuty na zádi, umístění palubních nosníků přední i zadní nástavby, vsazení železných roštů, které umožňovaly větrání a zároveň zabraňovaly otrokům ve volném pohybu po lodi. Dále jsem se věnoval obložení zádě - ozdobné lišty, uložení oken, které byly otvírací, ozdobné sloupky mezi okny a falešná okna jak na zádi, tak na bočních galeriích. Otevírací okna jsou zasklena jednotlivými tabulkami, protože okna budou vidět i z vnitřní strany. Pro poruchu frézky jsem nemohl pokračovat na zádi a tak jsem vyrobil lodní kuchyň, která byla vyzděná cihlami, dno bylo vyložené plechem a železnými rošty, na kterých stál obrovský hrnec, kde se vařilo jídlo pro cca 600 otroků.
Dokončeny horní paluby, úvazníky na přední palubě, zábradlí zadní paluby, výstup na zadní horní palubu, kormidlo včetně lanového ovládání a kormidelní kolo, schody na ochoz hlavní paluby, kotevní krakorce a poklop nad kuchyní, včetně komínu.
Příďová část je vyrobena z ebenu a zimostrázu, osazeny lavice s polokladkami, okenice a poklopy větracích otvorů z prostoru pro otroky, vyřezal jsem všechny ozdoby na zádi a příďovou figuru,vyrobil a usadil děla, zábradlí na kovových sloupcích a vysoustružil sedmdesát úvazových kolíků.
Stavba velkého člunu pro převoz otroků z a na pobřeží.
Vyrobeny náhradní stěžně a ráhna a na ně je usazený člun, klece pro drůbež, kompasnice, těsnící límce kolem stěžňů, usazeny spodní části stěžňů, čelen a jeho vodní stěh, výložníky pro kladky halží přední plachty, lampa na zádi a začínám s lanovím - boční úpony stěžňů, stěhy a lanové zábradlí na čelenu včetně sítě pro malou kosatku. V tomto stavu vezu model na republikovou soutěž do Olomouce a zatím vyrábím zbývající stěžně a ráhna.
Aurora získala v Olomouci zlatou medaili a pokračuji ve stavbě:
všechny části stěžňů, kompletní pevné lanoví, kotvy a kotevní lana, stěžňové kladkostroje, kladky - všechna lana na kladkách jsou omotávaná. Šití plachet mě dalo docela zabrat, protože jsem se snažil udržet co nejjemnější stehy vzhledem k tomu, že při měřítku 1:48 se nedají dodržet měřítkové plachty. Výsledek je v podstatě kompromis. Už věším předposlední plachtu, pak musím všechna lana správně vyšponovat, aby byla ráhna vodorovně.
Dokončeno lanoví a smotky volných konců lan, vlajky a korouhvičky a zhotoven malý člun, který je zavěšený na zádi.
Práce na modelu jsem dnes ukončil - délka stavby - tři roky a dva měsíce.
Model Aurory je umístěný na tématické výstavě v Kolumijské Bogotě.
Návrat na obsah