la renommeé - modelships/modely lodí

Stránky lodního modeláře
Přejít na obsah
"La Renommée" Fregate 1744

16.04.2017
Zahájil jsem práce na novém modelu -
fregata s 8liberními děly "La Renommée" postavená v roce 1744.
Protože ji budu stavět otevřenou, žebírkovou a nebarvenou, budu používat různé dřevo jako třeba třešeň, hrušku, javor, zimostáz, eben a černěný habr. Jako první jsem vytvořil montážní rám pro správné usazení jednotlivých žeber do kýlu, poskládal jsem jednotlivé díly kýlu a pomalu začínám s výrobou jednotlivých žeber.
Vyrobil jsem první žebro za přídí a také klínové díly přídě.

27.04.2017
Vybrousil jsem a složil jednotlivé klínovité díly přídě a začal jsem s výrobou žeber. Vcelku jednotvárná a nezáživná práce vzhledem k počtu žeber - trup se skládá z šedesáti dvou plných žeber a ještě dalších dělených v zadní části.
Protože jsem si pečlivě překreslil a doladil jednotlivá žebra, mohu každé žebro brousit téměř na hotovo a vše perfektně sedí.
19.08.2017
Po delší době pár fotek z výroby žeber. Všechna žebra uložená na kýlu jsou vyrobena, zkompletoval jsem uchycení posledního žebra před zádí a začínám postupně vlepovat žebra trupu.
30.09.2017
Začal jsem vnitřní plaňkování, které je dost zvláštní - tzv."Gobertův system", který se používal kolem roku 1740 a byl použitý na všechny liniové lodě a fregaty.
Vyznačoval se diagonálním kladením planěk pod úhlem 36° od středu na obě strany a vzniklá mezera uprostřed byla vyplněna vodorovnými pásy.
Diagonální plaňky byly usazovány do zámků v horním a spodním uzavíracím pásu.
03.12.2017
Plaňkování vnějšího trupu pod oděrovými lištami jsem provedl z třešně a kolíkování planěk kolíky z černěného habru o průměru 0.6mm.
Oděrové lišty z černého habru jsou kolíkovány kolíky z bambusu průměr 0.7mm.
Plaňky nad oděrkama kolem střílen jsou z hrušky a budou kolíkované černými kolíky průměr 0.5mm.
06.01.2018
Dokončeno dvojité plaňkování na přídi černým habrem, vyvrtány otvory pro kotevní lana a otevření boku pod čarou ponoru pro průhledy do podpalubí.
Začal jsem pomalu s výrobou a instalací jednotlivých přepážek a podlah nad lodním kýlem.
03.04.2018
Výroba palubních nosníků dělové paluby - frézování drážek pro podélné zesílení paluby, vestavba pod dělovou palubou - kóje pro zásoby, ohrada pro zvířata, rezervní kotva.
08.06.2018
Dokončeny poklopy průlezů, kajuty důstojníků na spodní palubě, pec na chleba, sudy se střelným prachem, doplnění vnějšího plaňkování o zbývající okrasné lišty včetně kolíkování.
23.06.2018
V zadní části jsem umístil kladky pro ovládání kormidla, umístil "waterways", dvě zesílené palubky a doplnil jsem palubní příčníky dělové paluby, které jsou ukotvené právě v zesílené palubce.
Dokončená konstrukce palubníků dělové paluby.

Názorná ukázka olepování palubních lišt černým papírem síly 0,08 mm pro znázornění zatěsnění paluby. Ve skutečnosti se spáry temovaly térem napuštěným provazem a zalévaly térem.
Pokládka palubních planěk - zesílené, ve kterých jsou částečně zapuštěny příčné palubní trámy jsou z hrušky a palubky slabé jsou z javoru. Po natvarování a zabroušení plaňku ihned kolíkuji, je to jednodušší, než později uvnitř trupu.
Vyrobil jsem dvě pumpy a také jsem na doporučení pana Delacroix , odborníka z francouzského fóra, vyměnil násyp balastu za menší zrnitost.
Také jsem vyrobil rošty, umístěné na dělové palubě. Také schody pro mužstvo i pro důstojníky vedoucí pod dělovou palubu, rámy pro poklopy průlezů.
27.10.2018
Oplaňkování vnitřní stěny nad dělovou palubou včetně podélných uložení pro palubní trámy přední a zadní nádstavby.
Oplaňkování vnitřní části obloukové části zádě s prostupem pro kormidlo, vytvoření zadních lavic a oplaňkování vnějšku zrcadla.
Otvory pro okna obloženy černým habrem.
22.11.2018
Provrtání stěn u střílen pro svorníky háků a kruhů pro ukotvení děl, přechodová lávka mezi přední a zadní palubou, a kapstan.
04.12.2018
Vyrobil jsem skládaný kloun včetně vložené řezby a soustředil jsem se na okna v zrcadle. Vyfrézovaný rám včetně příček, do kterého budou vlepeny okenní tabulky.
08.12.2018
Zasklení oken a zalištování z vnitřní strany a usazení oken na místa.
01.01.2019
Výroba závěsů kormidla a umístění kormidla na místo, přepážka oddělující kapitánovu kajutu, příprava nosníků přední a zadní paluby, výroba a umístění lodní kuchyně v přední části lodě.

21.01.2019
Lavice pro polokladky bočních úponů, výroba dělových hlavní.
20.02.2019
Dokončení děl a jejich umístění do prostoru pod přední a zadní palubou a oplechování bazénku na přídi.

05.03.2019
Konstrukce přední a zadní horní paluby.

23.04.2019
Položení palubních planěk přední paluby, výroba uvazovacích rohatinek, konstrukce a bednění zadních bočních galerií.

12.05.2019
Ukončení boků přední paluby včetně úvazníků, ve střední části umístěny vnější schůdky a ochranné skluzy.

12.07.2019
Práce na zadní palubě, oplaňkování paluby, vnitřního boku a stěny na zádi, parapetní desky ukončení boků a zrcadla, vyrobení a osazení palubních roštů.
14.08.2019
Vyrobeno okrasné zábradlí přední a zadní paluby se zvonicemi, úvazové rohatinky, kotvení vlajkové žerdě na zádi. Instalace všech děl hlavní paluby,
15.02.2020
Dokončil jsem všechny řezby a začíná další fáze - stěžně a lanoví.
Vyrobil jsem spodní části stěžňů a čelen, aby bylo možné usadit železa polokladek, které musejí být v rovině příslušného úponu.
Polokladky vysoustruženy a vyrobena železa. Ta jsou z mosazných drátů a napatinována černou patinou.
Vyrobil jsem i lampu, která osvětlovala skladovací prostor střelného prachu v zadní části lodě.
Na záď jsem osadil koncovou lampu nad zrcadlem.
Návrat na obsah