sovereign - modelships/modely lodí

Stránky lodního modeláře
Přejít na obsah
                              Sovereign of the Seas

Jak už jsem se zmínil na úvodní stránce, model jsem začal stavět asi před dvaceti lety a v podobě, jak je vidět na prvních fotkách, byl vlastně až do loňského roku, kdy na něj konečně došla řada.
Vyrobil jsem pár detailů jako zvonici, lavice s "dead eyes", všechny poklopy střílen a osadil jsem děla na spodních palubách.
Pak jsem opět práce na modelu přerušil a věnoval jsem se stavbě "Derfflingera", kterého jsem zdárně dokončil a opět pokračuji na "Sovereignu". Protože se mě nelíbily palubní rošty (gratings), které jsem původně vyrobil podle plánu, odstranil jsem je a vyrobil nové tak, aby byly v měřítku. Když si uvědomíme, že ve skutečnosti byly otvory 5x5cm, maximálně 7x7cm, tak v odpovídajícím měřítku musí být otvory 1x1mm! Dokončil jsem výrobu děl a všechna jsem osadil na paluby včetně kladkostrojů.
Doplnil jsem také úvazníky, protože chci loď osadit plachtami, s čímž se v plánech taky nepočítalo.
Podařilo se mě vyrobit všechny díly stěžňů včetně košů, které jsem hned osadil kladkami pro žebře a začínám s výrobou pevného lanoví. Podle tabulky jsem spočítal jednotlivé průměry lan a začínám vázat nášlapy žebřů.
Návrat na obsah