victoria/vasa - modelships/modely lodí

Stránky lodního modeláře
Přejít na obsah
VICTORIA
model zděděný po otci, který mě přivedl ke stavbě modelů.
VASA
Model z české stavebnice je nedokončený, v podstatě je hotové pevné lanoví a je potřeba dodělat ráhna,
plachty a pohyblivé lanoví. A také nějaké opravy na detailech, které poničil čas.
Model jsem přenechal mladému modeláři, aby se na něm zdokonaloval.
Návrat na obsah